Werkwijze om je gesprek aan te vragen:

1. Klik je tijd en datum aan en vul de vragenlijst in.

2. Ik neem  je informatie voorgaand het gesprek door en bel je op de aangegeven tijd.

3. We hebben samen het gesprek met maar één doel: hoe vind je nieuw perspectief.

Hulp en vertrouwen leidt naar nieuw perspectief