Eens wordt het weer lente
Blogs
Vera Duijnisveld
Blogs
03/11/2018
4 min
0

Eens wordt het weer lente

03/11/2018
4 min
0

De strenge vorstperiode is voorbij. ’s Morgens lijken de vogels net even enthousiaster de nieuwe dag te begroeten. Logisch, het vinden van voer is weer wat makkelijker. Ik zie het dagelijks vanachter mijn bureau. Vooral negen Agapornis (dwergpapegaaien) laten zich horen en zien.

Er is altijd een druk ochtendoverleg, daarbij bezoeken zij om de beurt een holletje in een boom tegenover mijn raam. Gezellig keuvelen ze samen na op een tak. De koude, donkere winterperiode maakt plaats voor meer warmte en (zon)licht. De vooruitzichten zijn goed, de lente is in aantocht.

‘Eens wordt het weer lente’

zei mijn vader ooit tegen mij.

Het was een verdrietige periode tijdens zijn ziekte, vlak voor zijn overlijden. Het is moeilijk voor te stellen na ingrijpend verlies, maar toch is het waar. Wanneer je hebt leren leven met verlies hoort daar ook bij dat je goede en mooie dingen weer kunt beleven: er is aandacht voor het verlies en aandacht voor fijne en mooie gebeurtenissen.

Zo wordt na de eerste donkere periode van rouw en verlies geprobeerd ‘de draad’ weer op te pakken. Weliswaar een nieuwe draad, want de oude past deels of helemaal niet meer in de nieuwe werkelijkheid.

De eerste stappen vallen niet mee, je weet dat ze nodig zijn, dus ga je hiermee door. Begrip en steun van de mensen om je heen kun je goed gebruiken en is welkom. De eerste ‘hordes’ zijn genomen wanneer je bijvoorbeeld weer gaat wandelen, ergens gaat koffiedrinken op een fijne en rustige plek en/of je werk hervat.

Zo was dat ook voor Mira. Het verlies van haar partner had grote impact. Hij was al langer ziek, ze wisten dat hij niet beter kon worden. Samen met hun volwassen kinderen hebben ze er nog een bijzondere tijd van kunnen maken. De uitvaart was goed voorbereid en naar wens verlopen.
Na twee maanden ging Mira weer moedig naar haar werk. Zij mocht dit langzaamaan uitbreiden, dat was fijn, want haar concentratie en energie waren nog niet als vanouds. Er was gelukkig begrip van haar collega’s die meeleefden met haar verlies.
Het eerste jaar ging eigenlijk best snel voorbij. Mira kreeg complimenten voor haar kracht en doorzettingsvermogen. Haar zoon en dochter die niet meer thuis woonden, waren blij dat het naar omstandigheden goed ging.

In het tweede jaar werd het stiller om Mira heen. De belangstelling van vrienden en kennissen werd minder: ‘het ging wel goed.’ Afspraken en uitnodigingen moesten nu meer van Mira uitgaan. De stilte was meer en meer aanwezig.

Mira hield zich ‘groot’ voor haar kinderen. Ze wilde hen niet belasten met haar verdriet en gevoelens van eenzaamheid. Het viel haar zwaar om te leren leven met verlies en alle gevolgen die hieruit voortkwamen. Ze voelde zich regelmatig somber en zag weinig vooruitzichten. Zij had geen ‘puf’ om dan contact te zoeken, net zoals lotgenote Karin Kuiper dit had ervaren en beschreven in haar boek ‘Je mag mij altijd bellen’ (2008).

Mira begreep dat zij hulp goed kon gebruiken en ging op zoek op internet.
Daar ontdekte zij de ‘Praktijk voor verlies en veranderwensen’ waarin het programma ‘Creëer een bloeiend leven’ werd aangeboden.

Het sloot precies aan bij haar gevoelens en wensen: niet alleen professionele hulp, maar ook ervaringsdeskundig. Er was aandacht en tijd voor haar verlies en situatie, het programma bood maatwerk en sloot aan op haar situatie.

Na een oriënterend gesprek wilde zij graag met het programma beginnen, maar financieel was dit lastig voor haar. Zij besloot dit met haar werkgever te bespreken. Deze begreep het belang hiervan en stond open voor haar wens. Hij was bekend met het onderzoek over de relatie tussen rouw en re-integratie dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had laten doen.

‘Rouw heeft een grote impact op de inzetbaarheid van rouwenden. Door zowel psychische als fysieke gezondheidsklachten is de belastbaarheid van rouwenden lager dan in een niet rouwende situatie’
(Astri, Rouw en Werk, 2011).

Hij gunde Mira deze steun en wilde hier graag aan bijdragen, zowel voor haar welzijn als voor het bedrijf dat streeft naar duurzame inzetbaarheid. Het combipakket ‘Creëer een bloeiend leven’ was interessant voor hem omdat naast de persoonlijke begeleiding van de werknemer, de werkgever/leidinggevende ook online informatie ontvangt over rouw, verlies en verder gaan. Voor Mira was het op deze manier financieel haalbaar om deze belangrijke stap vooruit te zetten.

‘Zoals beschreven in het boek ‘Professioneel begeleiden bij verlies’:
‘Rouw is geen ziekte, maar cijfers uit 2010 laten zien dat mensen die een dierbare hebben verloren zich gemiddeld zo’n honderd dagen ziek melden op het werk. Nieuwe cijfers laten zien dat de verzuimcijfers rondom rouw hoger liggen: tot boven de 170 dagen. Een gerichte begeleiding van rouw op het werk zou de verzuimduur kunnen verkorten (Wielink, Wilhelm & Van Geelen-Merks, 2017).’

Hoe het nu met Mira gaat?

Heel goed!
Leren leven met verlies vraagt tijd: het jaarprogramma is hier daarom erg geschikt voor. Herkenning, erkenning, steun, begrip en kennis dragen bij aan nieuwe inzichten en herstel, met positieve gevolgen voor werk en het dagelijks leven. Mira heeft haar eigen kracht hervonden, door persoonlijke groei heeft ze:

  • Nieuw perspectief. Door inspiratie en bemoediging kon zij stappen zetten.
  • Meer energie door aandacht te geven aan wat voor haar belangrijk is.
  • Meer zelfvertrouwen en zin in het leven. Ze kan weer uitkijken naar de lente en genieten van goede en fijne momenten. Praktische handvatten helpen haar in lastige situaties.

Haar werkgever was blij voor haar en met het resultaat. De online informatie over verlies die hij ontvangen had was waardevol. Wanneer hij weer geconfronteerd wordt met verlies op het werk wil hij zeker weer gebruik maken van de gesprekken en begeleiding die ik aan nabestaanden bied.

Dit is waarom ik mijn werk zo graag doe.

Tijdens inspirerende gesprekken zie ik vaak lichtpuntjes ontstaan. Gesterkt, bemoedigd en met nieuwe inzichten kan het leven weer een goed vervolg krijgen. Mooier werk bestaat er niet!

  • Denk jij na het lezen van dit verhaal: ‘Dat wil ik ook graag
  • Vind jij het ook moeilijk om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken na verlies?
  • Of heb je een wens voor een positieve verandering?

Als jij op een of meer van deze punten ‘ja’ zegt, neem dan vrijblijvend contact op. Je ontvangt dan een aantal vragen, waarna wij in een telefonische afspraak verder bespreken of het programma ‘Creëer een bloeiend leven’ geschikt is in jouw situatie.

Geef de lente met al zijn positieve verwachtingen ook in jouw situatie kans om aanwezig te zijn!

Reacties
Categorieën